RSS
poniedziałek, 16 stycznia 2012

cholera to straszna choroba, a jej konsekwencje mogą okazać się przykrymi również dla zdrowych.

wstrząsająca historia wzięta z kroniki zagranicznej Gazety Lwowskiej z 1887 roku, numer 160.

niedziela, 15 stycznia 2012

tradycja wzajemnej niechęci między podróżującymi a kanarami jest znacznie starsza i znacznie bardziej złożona, niż sądzicie.

historia wzięta z Kuriera Warszawskiego, rok 1879, numer 9.

ździebko konfundujące ogłoszenie świadczące o tym, że już przed stu laty fortuna kołem się toczyła w kołach ludzi wyżej postawionych, niekoniecznie ciężej pracujących.

ogłoszenie pochodzi z Gazety Narodowej, numer 10 w 1903 roku.

sobota, 14 stycznia 2012

zapomnieliśmy już o korzyści płynącej z posiadania martwych środków lokomocji. konie mechaniczne nie jedzą, jeśli nie jeżdżą! wspaniała perswazja. idealna reklama na czas kryzysu.

reklama pochodzi z Ziemi Rzeszowskiej i Jarosławskiej, numer 44 z 1925 roku.

na rozgrzewkę opowieść o tolerancji, miłosierdziu i wchodzeniu pod górkę.

materiał z Gazety Lwowskiej - nr 166 z 1887 roku.

1 ... 16 , 17 , 18